Stichting P&V - 25 jaar vóór inclusie en actief burgerschap van jongeren

Aan het woord is Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep.

Waarom vond de P&V Groep het nodig om een stichting op te richten en vanwaar de focus op jongeren?

Hilde Vernaillen: “Vanuit haar coöperatieve principes werkt de P&V Groep sinds haar oprichting niet alleen in het belang van haar leden maar ook in het algemeen belang. Zo geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. In die context ontstond het idee om sociaal relevante projecten te financieren, wat uiteindelijk de vorm aannam van de Stichting P&V. Het is begonnen met een aantal losse initiatieven. De eerste fase was de vzw Solidarsong, een fundraisingcampagne voor projecten tegen sociale uitsluiting met als afsluiter een concert van Goran Bregovic in Vorst Nationaal. Vervolgens werd het Fonds P&V tegen de sociale uitsluiting van jongeren opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Een van de projecten was de oprichting van het Jongerenparlement in 1998. Dat was in feite de voorloper van de Stichting P&V, vandaar dat we nu het 25-jarig bestaan vieren. Om onze impact zo groot mogelijk te maken, werd er toekomstgericht gekozen voor projecten met en voor jongeren.”

Bekijk hieronder  de video die naar aanleiding van deze verjaardag is gemaakt (tweetalige versie/Engelse ondertitels):

Waarom is het belangrijk voor de P&V Groep om een stichting te hebben?

Hilde: “P&V werd in 1907 opgericht met de ambitie om in verzekeringen onderlinge solidariteit tussen arbeiders tot stand te brengen. Die solidariteit is vandaag nog altijd een drijfveer van de P&V Groep en de Stichting P&V is daarvan de uitdrukking. Via haar activiteiten bevordert de Stichting de waarden die  onze groep aan het hart liggen en ons coöperatieve karakter belichamen: solidariteit, emancipatie, participatie en burgerschap. Als coöperatieve verzekeraar willen we een rol spelen in de samenleving. Uiteraard met onze activiteiten als verzekeraar, door zoveel mogelijk mensen te beschermen. Maar we willen verder gaan en projecten ontwikkelen die ook bijdragen aan een betere samenleving. Dat is wat de Stichting P&V doet door het stimuleren van burgerschap en het actief betrekken van jongeren.”

Wat is het idee achter de autonome werking van de Stichting en waarom zijn er ook externe experts en partners bij betrokken?

Hilde: “De Stichting P&V heeft alleen zin als ze volledig vrij en autonoom kan handelen. Zo moet een beroep kunnen doen op bekwame mensen uit het maatschappelijk middenveld die de realiteit op het terrein kennen. Via externe deskundigen en partners houdt de Stichting voeling met de samenleving, kan ze nieuwe perspectieven aanboren en ontdekt ze nieuwe onderwerpen om actie voor te ondernemen.”

25 jaar actie en engagement voor jongeren is zeker iets om te vieren. Op wat ben je trots?

Hilde: “Vandaag is de Stichting P&V een organisatie die in België veel erkenning krijgt en die samen met de vele partners al heel wat jongeren heeft kunnen steunen. De impact en het succes van de Stichting is dan ook een grote bron van trots voor de P&V Groep. En achter dit succes staan onze collega’s Saskia De Groof en Dunia Oumazza, die uitzonderlijk werk leveren. Proficiat aan hen!”

Wat is je mooiste herinnering aan de Stichting P&V?

Hilde: ”Jongeren hadden het zwaar tijdens de covidpandemie en dat heeft ons erg geraakt. De Stichting P&V stelde een budget van een miljoen euro ter beschikking om samen met de Koning Boudewijnstichting een projectoproep te lanceren onder de naam Linking Youth Up. Daarmee gaven we 1.300 laptops aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en ondersteunden we organisaties die deze jongeren hielpen hun IT-vaardigheden te ontwikkelen voor hun studies of zoektocht naar werk. Dit project vat het belang van de Stichting op het gebied van solidariteit en emancipatie mooi samen.”

Wat wens je de Stichting toe in de toekomst?

Hilde: “Ik hoop dat ze haar koers aanhoudt en ons boeiende projecten blijft voorstellen. Er is geen gebrek aan uitdagingen in onze samenleving, vooral voor jongeren. Denk aan de groeiende sociale ongelijkheid, de klimaatuitdaging of de geopolitieke spanningen. Maar de jeugd blijft hoop brengen. Laten we hopen dat de Stichting P&V jongeren nog vele decennia blijft begeleiden bij het ontplooien van hun talent.”

Website Stichting P&V

20 april 2023