De P&V Groep als coöperatie 

Sinds de oprichting in 1907 is de Sociale Voorzorg, in 1993 omgedoopt tot P&V, een coöperatieve vennootschap die actief is in de sociale economie. Ze is voortgekomen uit de wens om een niet-speculatieve verzekeringsmaatschappij op te bouwen, die zoveel mogelijk personen een dekking biedt voor de belangrijkste risico's die aan het privé- of beroepsleven zijn verbonden. Meer dan een eeuw na haar oprichting is de P&V Groep uitgegroeid tot een belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt.

Een coöperatie is een autonome vereniging van vrijwillig verenigde personen om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en verwachtingen te voldoen via een vennootschap die onder gezamenlijk zeggenschap staat en democratisch wordt beheerd. Coöperaties gaan uit van de volgende waarden: wederzijdse hulp, verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Leden van coöperaties verdedigen ethische waarden zoals eerlijkheid, openheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor anderen.

De coöperatieve principes


De Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), die coöperaties over de hele wereld verenigt, vertegenwoordigt en ondersteunt, heeft zeven coöperatieve principes geïdentificeerd.

De P&V Groep vertaalt deze coöperatieve principes concreet in de werking van de onderneming: 

  • We bieden onze klanten, personeelsleden en agenten de mogelijkheid om coöperant te worden van de onderneming, dankzij de verwerving van C-aandelen, en actief deel te nemen aan de werking van de onderneming.
  • Onze winst wordt grotendeels herbelegd in de onderneming om onze financiële gezondheid te versterken, de kwaliteit van onze producten en diensten voortdurend te verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van het coöperatieve model.
  • We ontwikkelen onze activiteiten in het domein van de sociale economie, waarbij voorrang wordt gegeven aan sociale en milieudoelstellingen.

Coöperant worden

U bent klant bij de P&V Groep, medewerker of P&V-agent? U bent een natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar of rechtspersoon? En u wilt investeren in een solidaire, coöperatieve verzekeringsmaatschappij?

Om haar coöperatieve karakter te versterken en een dialoog tot stand te brengen, biedt de P&V Groep coöperatieve aandelen van de categorie C aan haar klanten (categorie C1), werknemers (C2) en agenten (C3). U kunt coöperant worden door in te tekenen op ten minste een C-aandeel en  ten hoogste vijf C-aandelen.

Ontdek meer hierover