De P&V Groep als coöperatie

Sinds de oprichting in 1907 is de Sociale Voorzorg, in 1993 omgedoopt tot P&V, een coöperatieve vennootschap die actief is in de sociale economie. Ze is voortgekomen uit de wens om een niet-speculatieve verzekeringsmaatschappij op te bouwen, die zoveel mogelijk personen een dekking biedt voor de belangrijkste risico's die aan het privé- of beroepsleven zijn verbonden. Meer dan een eeuw na haar oprichting is de P&V Groep uitgegroeid tot een belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt.

Een coöperatie is een autonome vereniging van vrijwillig verenigde personen om aan hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en verwachtingen te voldoen via een vennootschap die onder gezamenlijk zeggenschap staat en democratisch wordt beheerd. Coöperaties gaan uit van de volgende waarden: wederzijdse hulp, verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Leden van coöperaties verdedigen ethische waarden zoals eerlijkheid, openheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor anderen.

De coöperatieve principes

De Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), die coöperaties over de hele wereld verenigt, vertegenwoordigt en ondersteunt, heeft zeven coöperatieve principes geïdentificeerd.
 

De P&V Groep vertaalt deze coöperatieve principes concreet in de werking van de onderneming: 

  • We bieden onze klanten, personeelsleden en agenten de mogelijkheid om coöperant te worden van de onderneming, dankzij de verwerving van C-aandelen, en actief deel te nemen aan de werking van de onderneming.
  • Onze winst wordt grotendeels herbelegd in de onderneming om onze financiële gezondheid te versterken, de kwaliteit van onze producten en diensten voortdurend te verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van het coöperatieve model.
  • We ontwikkelen onze activiteiten in het domein van de sociale economie, waarbij voorrang wordt gegeven aan sociale en milieudoelstellingen.
Lid worden van een coöperatie is een vrijwillige daad, dit kan niet worden opgelegd. Coöperaties staan open voor iedereen die gebruik kan maken van hun diensten en bereid is om de verantwoordelijkheid op zich te nemen die een toetreding met zich meebrengt, zonder enige discriminatie rond geslacht, sociaal statuut, afkomst, politieke of religieuze overtuiging.
De leden nemen actief deel aan de opstelling van beleidslijnen en de besluitvorming.
De leden dragen billijk bij tot het geïnvesteerde kapitaal in hun coöperatie en controleren dit democratisch. Ze ontvangen slechts een beperkte vergoeding en wijzen financiële overschotten toe aan de ontwikkeling van de coöperatie, aan een herverdeling onder de leden (ristorno) in functie van de transacties die ze uitvoeren met de coöperatie en aan de ondersteuning van andere activiteiten.
Coöperaties zijn autonome entiteiten. Het zijn zelfhulporganisaties die onder controle staan van hun leden. Als ze akkoorden sluiten met derden of kapitaal ophalen uit externe bronnen, zorgen ze ervoor dat de leden een democratische controle uitoefenen en hun autonomie behouden.
Onderwijs, opleiding en informatie: coöperaties bieden hun leden, vertegenwoordigers, beheerders en werknemers opleidingen aan om efficiënt bij te dragen tot de ontwikkeling van hun coöperatie. Ze sensibiliseren bovendien het grote publiek, in het bijzonder jongeren en besluitvormers, over de aard en de voordelen van de coöperatie.
Coöperaties zijn hun leden zo efficiënt mogelijk van dienst. Ze versterken de coöperatieve beweging door samen te werken via lokale, nationale, regionale en internationale structuren.
Coöperaties werken aan de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap via de toepassing van beleidslijnen goedgekeurd door hun leden.

Coöperant worden

U bent klant bij de P&V Groep, medewerker of P&V-agent? U bent een natuurlijk persoon ouder dan 18 jaar of rechtspersoon? En u wilt investeren in een solidaire, coöperatieve verzekeringsmaatschappij?

Om haar coöperatieve karakter te versterken en een dialoog tot stand te brengen, biedt de P&V Groep coöperatieve aandelen van de categorie C aan haar klanten (categorie C1), werknemers (C2) en agenten (C3). U kunt coöperant worden door in te tekenen op ten minste een C-aandeel en  ten hoogste vijf C-aandelen.